Acil servislerde ilk 24 saat ücret alınmayacak!

Acil servislerde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Acil servise yatan hastalara derhal müdahale edilecek ve 24 saat içerisinde stabilize sağlanacak. Bu süre zarfında hastalardan bir ücret talep edilmeyecek. Hastanın daha sonra ilgili kliniğe yatışı yada başka bir servise sevk edilmesiyle birlikte acil hal durumu sona erecek.


Acil servislerde ilk 24 saat ücret alınmayacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ödeme kural ve kriter değişikliklerinin uygulanabilmesi maksadıyla yapılan düzenlemelerle Yeşil Kartlı hastaların belediye hastanelerine sevksiz gitmeleri sağlandı.

Tebliğe göre, Milli Savunma Bakanlığının talebi üstüne er/erbaşların askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçları, askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek.

Trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de diş tedavilerinde, hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 sene olan yenilenme süresi dikkate alınmayacak.

Yurt dışı kemik iliği nakli şahıs ödemeleri, fatura/dekont tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru asıl alınarak Türk Lirası üstünden yapılabilecek.

Ev hemodiyalizi tedavisi için lüzumlu sağlık kurulu raporu için diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim tarafından gerçekleştirilen uzman hekim raporu yeterli olacak.

Obezite tedavisi

Tebliğe göre, Sağlık Bakanlığının önerisiyle vücut kitle endeksi 40 kg/m2’nin üstündeki kişilerin yanı sıra vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme kapsamına alınacak.

İlerleyici nörolojik bir hastalık olan, yürüme güçlüğüne ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskine yol açan “ataksi telenjektazi” tanılı hastaların hastane başvurularında muayene katılım payı alınmayacak.

Acil servis bilgilendirme formu

Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu asıl olacak. Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek alakalı kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek.

Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan bütün sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.

Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi mecburiyeti devam edecek.

Tıbbi malzeme hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları önlenecek

Tebliğ ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin, tıbbi malzeme şirketlerinin, tıp derneklerinin, BİMER ve CİMER müracaatlarının incelenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yaratılan bilimsel komisyonların önerileri doğrultusunda, hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları ve yersiz ödemelerin engellenebilmesi için omurga cerrahisi, beyin cerrahisi, kranial cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, radyoloji, nefroloji branşına ait listelerdeki bazı tıbbi malzeme alan tanımlarında, ödeme kural ve kriterlerinde düzenleme yapıldı.

Tebliğ ile öte yandan birden fazla branşta kullanılan tıbbi malzemeler, öbür protez ortezler, tıbbi sarf malzemeler, özel hallerde karşılanan tıbbi malzemeler listelerinin fiyat düzenlemeleri ve ödeme kuralları, piyasada fırsat eşitliği sağlanması, hasta mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla tekrardan düzenlendi.

35 ilaç daha geri ödeme listesinde

İlaç Geri Ödeme Komisyonunca 21 Eylül 2017’de yapılan toplantıda 94 tane müracaatın nihai kararı verildi. Düzenleme ile 35 tane ilaç yeni bir SUT düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edildi. Listeye konulacak 3 ilacın ikisi, daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye’de ruhsat almış ilaçlar.

Bunlardan biri “interstisyel sistit” tedavisinde, diğeri “hodgkin lenfoma” ve “anaplastik büyük hücreli lenfoma” tedavisinde, diğeri “akciğer kanseri” tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar Kurumla sözleşmeli eczanelerden vatandaşın erişimine sunuldu. Öte yandan lösemi, astım ve mesane kanseri tedavilerinde kullanılmak üzere 3 tane ilacın yurt dışından tedarik edilmesine karar verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın çok film çektiğine pişman!

Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın çok film çektiğine pişman!

Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına konuk olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" biçiminde konuştu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz