AGİ ödemeleri hakkında Ağbal’dan önemli açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AGİ desteği ile alakalı açıklamalar yaptı. AGİ’den 6 milyon 245 bin 325 çalışanın faydalanacağını söyleyen Bakan Ağbal, yapılandırmanın 18 milyon civarında bir nüfusu doğrudan etkilediğini açıkladı. Ağbal, 2 senedir geçici olarak sürdürülen düzenlemenin kalıcı olacağını da sözlerine ekledi.


AGİ ödemeleri hakkında Ağbal’dan önemli açıklama

Vergi Yasaları ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Ile ilgili Yasa Tasarısı’nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edildi.

6 MİLYON 245 BİN ÇALIŞAN YARARLANACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenleme kapsamında, asgari geçim indirimi desteğinden 6 milyon 245 bin 325 çalışanın faydalanacağını söyleyerek, “Yani çocuklarıyla eşleriyle 18 milyon civarında bir nüfusumuzu, vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir düzenleme maddesidir.”

Bakan Ağbal, şu bilgileri verdi:

“Bu yapılan düzenleme sonucunda bekar yahut evli, eşi çalışan bir kişi eylül ayında 36,3, ekimde 86,3, kasımda 86,3, aralıkta 86,3 lira her ay bir ilave vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışan bir çocuklu kişi eylülde 13,4, ekimde 63,4, kasımda 63,4, aralıkta 63,4 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan kişi eylülde 5,8, ekimde 55,8, kasımda 55,8, aralıkta 55,8 lira vergi indiriminden yararlanacak. Evli, eşi çalışan iki çocuklu kişi ekimde 40,6, kasımda 40,6, aralıkta 40,6 lira vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışmayan bir çocuklu kişi, ekimde 33, kasımda 33, aralıkta 33 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu yahut evli, eşi çalışan üç çocuklu kişi için ise ekim, kasım, aralıkta 10,1’er lira vergi indirimi uygulanacak.

KALICI HALE GETİRİLECEK

Dolayısıyla burada hükümet olarak son 2 senedir geçici olarak yapmış olduğumuz düzenlemeyi bundan sonra kalıcı bir düzenleme olarak yaşama geçirmiş olduk. Asgari geçim indirimi uygulamasına, esasında bir noktada asgari geçim standardı benzeri bir yapıyı da getirmiş olduk.”

9 MADDE KABUL EDİLDİ

Komisyon toplantısında tasarının 9 maddesi kabul edildi.

Buna göre, öğrenim gören çocukların, anne yahut babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilecek.

Tasarıyla amme borçlusunun hacizli malı üstünde tasarrufuna olanak verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların alakalı yasaya göre belirlenen değeri asıl alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine olanak veriliyor.

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üstündeki hacizler şu koşulların sağlanması halinde kaldırılacak:

“Hacizli malın alakalı yasada sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk esnada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının öte yandan ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması yahut açılmış davalardan vazgeçilmesi.”

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.

Bu düzenlemeden faydalanmak üzere müracaatta bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal hakkında açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın çok film çektiğine pişman!

Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın çok film çektiğine pişman!

Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına konuk olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" biçiminde konuştu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz