Aleviler yeni müfredata tepki gösterdi

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun eski Başkanı Fevzi Gümüş, MEB tarafından açıklanan yeni müfredatta, Alevilerin binlerce senedir ibadethane olarak gördüğü ve ibadetlerini gerçekleştirdikleri cemevlerinin “ayini cem erkânının yapıldığı yer” ve “yol, âdap ve erkân yeri” olarak tanımlandığını söyleyerek, “AİHM kararlarında cemevlerinin ibadethane olduğu kesinken, cemevlerinin müfredatta yok sayılması hukuka ve inanç özgürlüğüne aykırıdır” dedi.


Aleviler yeni müfredata tepki gösterdi

Cumhuriyet’in haberine göre, MEB’in yayınladığı 2018-19 müfredatının AİHM kararlarına göre tekrardan düzenlendiğinin söylendiğini hatırlatan Gümüş şu şekilde devam etti:

“AİHM kararlarına dayanılarak en büyük değişiklik de din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yaşanmıştır. Bu müfredat değişikliği senelerdir Alevileri yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşlerine dayanılarak yapılmıştır. Diyanet’in hazırladığı müfredat fakat bu kadar olur. Aleviler din kültürü ahlak bilgisi dersinin mecburi olmaktan çıkarılmasını hatta tamamen kaldırılmasından yanadır. Mecburi din dersinin kaldırılması ülkemizin yürürlükteki anayasasında yazan laiklik ilkesine de uygundur. Aleviler haklarını alan eşit yurttaş olana kadar mücadele etmeye devam edecektir.”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yeni öğretim programlarındaki anlayışta, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, eşitlik, çocuk hakları, bilim, kadın hakları, adalet ve hukukun gene yer almadığını vurgulayarak, “Bilişim ve teknoloji dersinin ise tamamen yok sayıldığı bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bilgiye ulaşımda bilişim ve teknoloji dersinin önemi çok büyük iken hem şu an okullarımızda görev yapan öğretmenlerin hem de atama bekleyen bilişim ve teknoloji öğretmenlerinin mağduriyetine yol açacak ve tabii ki öğrencilerimizin eğitim hakkını da fiilen ortadan kaldıracak bir uygulamadır.

Atama bekleyen bilişim ve teknoloji öğretmenleri ne olacak? Okullarımızda bulunan bilişim ve teknoloji öğretmenlerinin de hak kayıplarına ve fiilen yok sayılmalarına yol açacaktır” diyerek konuştu.

Eğitim İş Sendikası’nın yeni müfredat değerlendirmesi

“Eğitim İş Sendikası’nın yeni müfredat değerlendirmesi de şu şekilde:

“Bütün programlarda ‘Yetkinlikler’ başlığı altında 1. madde, anadilde iletişimdir. Anadilin Türkçe olduğunun belirtilmemesi ülkemizin farklı bölgelerindeki vatandaşlarımızın Türkçe değil kendi anadilini kullanmasının yolu açılmıştır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde, Demokrat Parti döneminde Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler övülerek öğrencilere siyasi yönlendirmede bulunulmaktadır. En çok da son zamanda Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginliğin örneklere yansıdığı görülmektedir. Öte yandan birçok ders programında verilen örneklemelerde AKP hükümetinin propagandası yapılmaktadır.

Türkiye’nin mülteci problemine yaklaşımı ile alakalı öbür ülkelerden farklı yönünü başlık olarak alarak AKP hükümetinin Suriyeli göçmenlere karşı yaklaşımı övülmeye çalışılmaktadır.

Coğrafya dersinde ise kazanım ve açıklamalar kısmında hükümetin reklamı manasını taşıyan son zamanda yapılan faaliyetler örnek olarak verilmektedir.

28 Şubat ve Gezi eylemlerinin Türkiye’ye etkileri konu başlığından bahsedilirken Gezi olaylarının Türkiye’ye zarar verdiği düşüncesi aktarılmaya çalışılmaktadır.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programında ise ‘TBMM’nin Açılış Süreci ve Ardından Yaşanan Gelişmeler’ başlığının c maddesinde İstiklal Mahkemeleri’ne getirilen eleştiri ve görüşler de maddeye eklenmiştir. Bununla Kurtuluş Savaşı’nda alınan mühim kararlardan olan İstiklal Mahkemeleri’nin kontrol edilemez bir biçimde eleştirilmesinin de önü açılmıştır.”

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
Yeni sosyal bilgiler müfredatında Atatürk yok!

Yeni sosyal bilgiler müfredatında Atatürk yok!

MEB tarafından yenilenen sosyal bilgiler dersi müfredatında 'Atatürk' sadece 1 cümle içerisinde yer alıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz