Yeni ders müfredatlara ekleniyor!

MEB'in yeni müfredatında yer alan adabımuaşeret dersi öğrencilere görgü kuralları, nezaket ve kültürel saygıyı içeren pratik bilgiler sunacak.

Yeni ders müfredatlara ekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatı kapsamında, liselerde adabımuaşeret adı altında bir dersin eklenmesiyle ilgili gelişmeler duyuruldu. Ortaokullarda ise bu ders, görgü kuralları ve nezaket olarak öğrencilere sunulacak. Ortaokullarda seçmeli olarak okutulacak bu dersin amacı, öğrencilerin iletişimde görgü kurallarını ve nezaketi kavramalarını, aile, okul, toplum ve kişiler arası ilişkilerde bu kurallara uygun davranışlar sergilemelerini sağlamaktır. Ders, farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaketin anlaşılması, çevreye duyarlılık, dijital ortamlarda davranış kuralları gibi konuları içermekte.

Ders, iki düzeyde toplamda 72 saatlik bir öğretim programını kapsamaktadır. İlk düzeyde görgü ve nezaket, ailede görgü kuralları ve nezaket, okul ortamında görgü kuralları ve nezaket, toplum içinde görgü kuralları ve nezaket başlıklı dört üniteden oluşurken, ikinci düzeyde ise bu ünitelere ek olarak kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket, çevrede görgü kuralları ve nezaket, dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket, farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket başlıklı beş ünite daha bulunuyor. Liselerde ise adabımuaşeret dersi, drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikleri içeren bir seçmeli ders olarak öğrencilere sunulacak.

Yeni ders müfredatlara ekleniyor!