YÖK, 4 Bin 169 yurtdışı diplomasına denklik verdi

YÖK, 4 bin 169 yurtdışı diplomaya denklik verdi.

YÖK, 4 Bin 169 yurtdışı diplomasına denklik verdi

Yükseköğretim Kurulu, bu yıl yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan 4 bin 169 diplomaya denklik verdi. Yapılan açıklamaya göre, YÖK, 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı. Bu başvurulardan 4 bin 169'u denklik, 4 bin 569'u Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi, 740'ı ret, 1591'i iade ile sonuçlandı. Denklik belgelerinden 2 bin 679'u Türk vatandaşı, 278'i İran, 226'sı Azerbaycan, 218'i Suriye ve 768'i diğer uyruklu kişiler için düzenlendi. En fazla denklik belgesinin verildiği alan 442 ile tıp doktorluğu oldu. Onu sırasıyla 223 denklikle hukuk, 193 denklikle mimarlık, 158 denklikle diş hekimliği ve 123 denklikle psikoloji izledi.

YÖK, özellikle hukuk ve klinik psikoloji alanlarında olmak üzere toplam 740 başvuruyu reddetti. Ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımında ise Makedonya 176 ile ilk sırada yer aldı. YÖK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 162, Azerbaycan'ın 57, Ukrayna'nın 53 ve diğer ülkelerin 292 başvurusunu reddetti.

Ret ve iade gerekçeleri arasında akademik derecenin olmaması, örgün eğitim olmaması, eğitim süresince yeterli yurt dışında kalış süresinin olmaması, eğitim düzeyinin yetersiz olması gibi nedenlerin bulunduğu belirtildi. Yine başvuruların YÖK tarafından tanınmayan eğitim kurumlarından alınmış olması, FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olması, yatay geçiş şartlarını sağlamadan geçiş yapılması gibi sebepler de ret nedenleri arasında yer aldı.

YÖK, 4 Bin 169 yurtdışı diplomasına denklik verdi