2024 yılında küresel dijital ekonomi trendleri neler?

Dijital ortamın gelişimini ve dönüşümünü etkileyen temel faktörler açıklandı. Peki, 2024 yılında küresel dijital ekonomi trendleri neler olacak?

2024 yılında küresel dijital ekonomi trendleri neler?

Dijital ortamın gelişimini ve dönüşümünü etkileyen temel faktörler açıklandı. Peki, 2024 yılında küresel dijital ekonomi trendleri neler olacak?

Dijital İşbirliği Örgütü'nün (DCO) hazırladığı uluslararası bir rapor, 2024 yılında dijital ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratması beklenen 6 trendi belirledi. Rapor, bunların dijital ortamın gelişiminde ve dönüşümünde önemli faktörler olduğunu gösteriyor. Üstelik her trendin önümüzdeki on yılda dijital dönüşüme katkıda bulunacak sosyal ve ekonomik etkileri olacak.

Dijital ekonomi trendleri 2024

DCO'nun 'Dijital Ekonomi Trendleri 2024' başlıklı raporunda bu yılın trendlerinin;

 Yapay Zeka (AI), güven ekonomisi, dijital gerçeklik, siber güvenlik, akıllı ekosistemler ve yeşil ekonomi olduğu belirtildi.

DCO genel sekreteri Deemah AlYahya, raporun dijital ekonominin geleceğine dair bir bakış sunduğunu belirtti. Aynı zamanda 6 önemli eğilimin benimsenmesine yönelik rehberlik de sağlar. Ayrıca, sistem genelindeki paydaşlar için önerilen prosedürleri ve yönergeleri de içeriyor. Dijital ekonomiye yönelik küresel ekosistemin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital ekonominin büyümesine katkıda bulunmayı amaçlayan herkes için değerli bir fırsat sağlamaya yardımcı olacağının altını çizdi.

Dijital ekonomi düzenlemeleri

Yapay zeka, dijital ekonomiye ilişkin düzenlemeleri değiştirecek trendlerden biri. Rapor, yapay zekanın 2030 yılına kadar 207 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını gösteriyor. Bu tahmin, kamu ve özel sektörün operasyonları iyileştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zekayı kullanma eğilimine dayanıyor.

Rapor, çevresel sürdürülebilirlik sektörünün büyüdüğünü ve 2032 yılına kadar 83 milyar dolar değerine ulaşmasının beklendiğini ekledi. Ayrıca, yeşil teknolojilerde bir artışa tanık olarak dijital ekonomiye de dalmış durumda. Bu arada rapor, küresel Genişletilmiş Gerçeklik pazarının büyüklüğünün 2030 yılına kadar 1,35 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Paydaş tavsiyeleri

Raporda, altı eğilimin her biri için farklı paydaşlara aşağıdaki gibi öneriler sunuldu:

  • Dijital teknolojilerin uygulanması
  • Küresel öncelikleri hedeflemek
  • Trendlerin benimsenmesi için uygun yönetimin uygulanması
  • İş önceliklerini yeniden tanımlamak

Bu tavsiyeler, DCO'nun büyüme ve küresel dijital ekonomiye katkıda bulunma çabalarıyla uyumludur.

Yapay zeka söz konusu olduğunda rapor aynı zamanda kamu sektöründe esnek düzenleyici çerçevelerle kontrollü test ortamlarının oluşturulmasını da önerdi. Bu, sorumlu yeniliğin desteklenmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca kamu sektörünü, dijital becerilere ve yapay zeka altyapısına yatırımlara öncelik verme konusunda özel sektörle işbirliği yapmaya çağırdı. Dahası, sonuçta dijital ekonomiyi ileriye taşıyacak şeffaflık ve sorumluluk standartlarının benimsenmesini desteklemektedir.

Aynı bağlamda rapor, yapay zekaya yönelik düzenleyici çerçevelerin inovasyon ve iş ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için özel sektörün düzenleyici kurumlarla iletişim kurmaya devam etmesini tavsiye etti. 

Ayrıca yapay zeka alanında bir işbirliği kültürünün teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Bu, araştırma konsorsiyumları ve paylaşılan hizmet platformları aracılığıyla gerçekleşir. Ayrıca yapay zeka siber güvenliği, veri gizliliği ve sürdürülebilirlik önlemlerinin uygulanmasına öncelik verilmesini önerdi.

Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi

Raporda ayrıca yapay zeka yönetişimi konusunda küresel iş birliğinin güçlendirilmesi ve akademisyenlerin, endüstri liderlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıklar kurmak ve yapay zeka için birleşik standartlar üzerinde çalışmak üzere uluslararası forumlara katılmaya teşvik edilmesi tavsiye ediliyor.

DCO, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeyi hızlandırmak için birden fazla paydaş arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Herkes için kapsayıcı ve güvenli bir sistemi teşvik etmeyi ve dijital ekonomiyi sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

Özellikle DCO, dijital ekonominin kapsayıcı büyümesini hızlandırarak herkes için dijital refah sağlamayı amaçlayan, Kasım 2020'de kurulan küresel çok taraflı bir kuruluştur.

Bahreyn, Bangladeş, Kıbrıs, Cibuti, Gambiya, Gana, Ürdün, Kuveyt, Fas, Nijerya, Umman, Pakistan, Katar, Ruanda ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere üye devletlerin iletişim ve bilgi teknolojisi bakanlıklarını bir araya getiriyor. 

Üye ülkeler hep birlikte gayri safi yurt içi hasılada 3,3 trilyon dolardan fazlasını ve yüzde 70'inden fazlası 35 yaşın altında olan 800 milyondan fazla kişiden oluşan bir pazarı temsil ediyor.

Ayrıca gençlerin, kadınların ve girişimcilerin güçlendirilmesine odaklanıyor. Ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve sosyal eşitliği artırmak için dijital ekonominin hızlanan gücünden yararlanmayı ve yeniliğe ayak uydurmayı amaçlıyor.

2024 yılında küresel dijital ekonomi trendleri neler?