“8. Yargı Paketi” komisyondan geçti

“8. Yargı Paketi” teklifi TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi ve TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

“8. Yargı Paketi” komisyondan geçti

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak bilinmektedir. Bu teklif, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi ve bu aşamadan sonra TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Teklifin yasalaşması halinde birçok önemli değişiklik hayata geçecek.

İşte teklifte yer alan bazı önemli düzenlemeler:

Manevi Tazminat Talepleri: Uzun yargılama süreleri ile ilgili manevi tazminat başvuruları Anayasa Mahkemesi’nden önce Adalet Bakanlığı’na bağlı Tazminat Komisyonu’na yapılacak.

Örgüt Adına Suç İşleme: AYM tarafından iptal edilmiş bazı düzenlemeler iptal gerekçelerine göre tekrar hazırlandı. Buna göre, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç ve hem de örgüt adına suç işlemiş sayılacak ve de ayrı ayrı cezalandırılacak. Hükmün geriye bırakılması kararlarına karşı temyiz yoluna da gidilebilecek.

Hapis Cezasının İnfazı: Hapis cezasının infazı ise artık re’sen vasi atama nedeni olamayacak ve hükümlünün şahsen talep etmesi gerekecek. Ayrıca, adli para cezaları limitlerinde de değişiklikler öngörülüyor.

Bu düzenlemeler, Türkiye’deki yargı sisteminde önemli değişikliklere yol açabilir. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda nasıl bir süreç izleyeceğini önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

“8. Yargı Paketi” komisyondan geçti