Kentsel dönüşüm teklifi TBMM’de kabul edildi

Kentsel dönüşümle alakalı karar mekanizmalarını kolaylaştıracak, olabilecek depremlere karşı alınacak önlemlerin yaşama geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kentsel dönüşüm teklifi TBMM’de kabul edildi

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Teklife göre, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında İdari Yargılama Usulü Kanunu'na eklenecek maddeyle yeni usuller getiriliyor. Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi bakımından süreler kısaltılıyor.

Tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılıyor; davaların dosyanın tekemmülünden yahut ara karar, keşif, bilirkişi araştırması ya da duruşma yapılması gereken hallerde, bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak ve Başkanlık özel bütçeli olacak. Riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılmasını temin etmek üzere değişiklik yapılıyor.

Teklifle, İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan 'yarısı bizden' kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik yasada düzenleme yapılıyor.

Salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ile anlaşma koşullarını ihtiva eden teklifin salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere, noter vasıtasıyla yahut alakalı muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan edilmek suretiyle bildirilecek.

Kentsel dönüşüm teklifi TBMM’de kabul edildi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Henüz yorum eklenmemiş ilk ekleyen olmak istemez misin?