İş yerinden kovulan hamile kadın için tazminat kararı!

Yargıtay, riskli hamilelik sebebiyle rapor alarak işe gelmediği için işten çıkarılan kadın çalışanın ayrıma tabi tutulduğuna ve işverenin üst sınırdan tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti


İş yerinden kovulan hamile kadın için tazminat kararı!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dördüz bebek bekleyen ve sağlık riski sebebiyle rapor alarak işe gelmediği için işten çıkarılan kadın çalışanın ayrımcılığa tabi tutulduğuna, işverenin üst sınırdan tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

İstanbul’da bir firmada çalışan ve dördüz bebek bekleyen kadın, hamileliğini iş yerine bildirdi ve rapor aldı.

Bu süreçte bebeklerinden birini kaybeden ve işten çıkarılan kadın çalışan, hamileliğini bildirmesinin sonrasında işverence dışlandığı, yetkisindeki işlerin başkalarına verildiği, tedavi sürecinde sorun çıkarıldığı gerekçeleriyle davacı oldu. Davacı kadın, işverenden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile eşit işlem borcu alacağını talep etti.

Davalı firma ise işçinin, rapor süresi bitmesine rağmen işe başlamadığını, bu döneme ilişkin raporun iş akdinin feshinden sonra gönderilen ihtarname ile kendilerine ulaştığını savundu.

Bu arada, davalı firmanın söz konusu raporu hazırlayan doktorlar ile ilgili evrakta sahtecilik iddiasıyla yaptığı suç duyurusu takipsizlikle neticelendi.

İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi, takipsizlik kararının içeriğini de göz önünde bulundurarak davacı kadına verilen raporların doğru olduğuna hükmetti.

Mahkeme, davacının raporlu olduğu dönemde iş akdinin feshedilmesi sebebiyle işverenin çalışanlarına eşit davranma borcuna aykırı hareket ettiğine, gebeliği sebebiyle iş akdi feshedilen davacı kadının ihbar ve kıdem tazminatının yanında eşit işlem borcuna aykırılık tazminatına da hak kazandığına, bu tazminatın üst sınırdan ödenmesine karar verdi.

– Yargıtaydan onama

Kararın temyiz edilmesi üstüne dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı.

Dairenin kararında ispat yükü kendisinde bulunan işverenin haklı sebeple feshi kanıtlayamadığı için kıdem ve ihbar tazminatının kabulünün isabetli olduğu söylendi.

Eşit işlem borcuna aykırılık tazminatının da irdelendiği kararda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinin ilk fıkrasında dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi nedenlere dayalı ayrım yasağı getirildiği, bu hususların hepsinin mutlak ayrım yasağı kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.

Kararda, aynı maddenin 3. fıkrasında cinsiyet ve gebelik nedeniyle ayrım yasağının düzenlendiği ve bu vaziyetteki işçiler bakımından iş sözleşmesinin sona ermesinde de işverenin eşit davranma borcunun vurgulandığı aktarıldı.

Kanunun “feshin geçerli nedene dayandırılması”nı düzenleyen 18. maddesinde de ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri unsurların fesih için geçersiz neden olarak kurala bağlandığı anlatılan kararda, işçinin hamileliği sebebiyle farklı işlemlere tabi tutulmasının ayrımcılık kabul edildiğinin altı çizildi.

Dairenin kararında hamileliği riskli olan ve dördüz bekleyen davacı kadının tedavisi için rapor aldığı, dördüzlerden birini de bu riskli hamilelik esnasında kaybettiği söylendi.

Dinlenen davacı tanığının, kadın çalışanın anlattıklarını destekleyen beyanda bulunduğu söylenen kararda, “Davacı, hamileliği sebebiyle ayrıma tabi tutulmuştur. Davalı işverenin ayrımcılık sebebiyle eşit işlem borcuna aykırılık tazminatından sorumlu tutulması ve fesih nedeni, davacının maruz kaldığı vaziyet sebebiyle bu tazminatın üst sınırdan tespit edilmesi de yerinde olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
Terör örgütü PKK karıştı! Örgüt içi infazlar başladı

Terör örgütü PKK karıştı! Örgüt içi infazlar başladı

Afrin operasyonu başladıktan sonra örgüt içi anlaşmazlıklar neticesinde 30 terörist infaz edildi. Hüseyin Gabar adlı terörist Raco'ya, Mani Agid ise Cinderesi'ne yeni elebaşı olarak gönderildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz