Alkali su nedir? Alkali suyun sağlığa faydaları nelerdir?

“Alkali su” nedir ve ne kadar alkali olmalıdır? Alkali suyun sağlığa faydaları nelerdir? Ya da gerçekten iddia edildiği kadar faydalı mıdır?

Alkali su nedir? Alkali suyun sağlığa faydaları nelerdir?

“Alkali su” nedir ve ne kadar alkali olmalıdır? Alkali suyun sağlığa faydaları nelerdir? Ya da gerçekten iddia edildiği kadar faydalı mıdır?

Suyun pH değeri 7'nin üzerindeyse alkali olarak kabul edilir (7, pH ölçeğinde nötrdür). En çok satan alkali su markalarından bazılarının pH'ı 8 ile 10 arasında değişmektedir.

Ancak pH, "daha fazlası daha iyidir" durumu değildir; alabileceğimiz en yüksek pH'ın peşinde değiliz. Bunun nedeni çok yüksek pH'ın sağlıksız olmasıdır. Suyun pH'ı 8,8'e ulaştığında sindirim üzerinde ciddi etkiler oluşur. Bunun nedeni, yüksek pH'ın sindirim enzimi pepsin'i etkisiz hale getirmesidir, bu da HCL üretiminde bir azalmaya ve sindirimin çok daha zayıf olmasına neden olur.

Yüksek pH'ın vücudunuzu alkalize eden bir şeye neden olduğu doğru değildir.

Bir gıdanın veya sıvının vücudu alkalize edip etmediği, o maddenin pH değerine bağlı değildir. Örneğin limon suyu çok asidiktir (yani pH'ı çok düşüktür), buna rağmen çok alkalileştiricidir.

Alkali suda aranacak başlıca mineraller bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve potasyumdur. Su söz konusu olduğunda alkalileştirme kapasitesi, "toplam çözünmüş katı maddeler" veya suda bulunan organik maddenin inorganik mineral tuzları cinsinden tanımlanabilir.

Gerçekten alkalileştirici olan suyun etiketinde, önemli miktarda "toplam çözünmüş katı madde" içerdiği yazacaktır. Alkalileştirici etkiye sahip olan sıvının pH'ı değil, bu minerallerin metabolizmasıdır.

Peki “doğal” alkali su nedir?

Gerçek şifalı, alkalileştirici sular yer altından çıkan doğal maden sularıdır. Araştırmalar, doğal maden suyunun kemik ve genel sağlığı geliştirmede etkili olduğunu gösteriyor. Bunlardan en bilineni dağların yükseklerinden çıkan Avrupa maden sularıdır. Bu sular, dağlardan aşağı doğru yer altı yollarını açarken kayalardan ve topraktan mineral tuzları topluyor. Dünya Sağlık Örgütü, doğal su kaynaklarındaki toplam çözünmüş katı madde konsantrasyonunun, farklı jeolojik bölgelerdeki minerallerin çözünürlüğüne bağlı olarak 30 mg/L'den az ila 6000 mg/L'ye kadar değiştiğini bildirmektedir.

Gerçekten de çalışmalar, doğal maden suyunun kemik ve genel sağlığı geliştirmede etkili olduğunu gösteriyor. Bahsettiğimiz içecekler mide asidini tedavi etmeye yardımcıdır.

Alkali su nedir? Alkali suyun sağlığa faydaları nelerdir?