Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık halk sağlığı yol haritasını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda açıklanan stratejik planına göre önümüzdeki beş yıl içinde obezite ve bağımlılık başta olmak üzere halk sağlığı odaklı çalışmalara başlayacak.

Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık halk sağlığı yol haritasını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda açıklanan stratejik planına göre önümüzdeki beş yıl içinde obezite ve bağımlılık başta olmak üzere halk sağlığı odaklı çalışmalara başlayacak.

2024-2028 yıllarını kapsayan, 5 ana amaç ve 40 hedefi kapsayan yol haritasında yer alan planda, sağlıklı yaşam hakkının güvence altına alınmasından tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesine, obezite ve bağımlılıkla mücadeleden özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar pek çok konu yer alıyor.

Temel amaç, refaha yardımcı olan farkındalık ve alışkanlıkları teşvik ederek sağlıklı yaşamı teşvik etmek olarak belirlendiğinden, çabalar hem çocuklarda hem de yetişkinlerde obezitenin azaltılmasına yönelik olacak.

Bakanlığın halk sağlığı dairesinden alınan son verilere göre obezite prevalansı ilkokul çağındaki çocuklarda yüzde 11,4, 15 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 29,1 olarak ölçülüyor. Plan, toplumsal bilinçlendirme kampanyalarıyla bu rakamın beş yıl içinde kademeli olarak azaltılmasını öngörüyor.

Bu kapsamda gıda etiketlerinin tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin ilgili kurumlarla iş birliğiyle yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu girişimler arasında, paketlenmiş ürünlerin tuz içeriğini azaltacak şekilde yeniden formüle edilmesi, trans yağ ve yüksek şeker içeren ürünlerin tüketiminin azaltılması ve bu tür ürünlerin reklamlarının düzenlenmesi yer alacak.

Tütün bağımlılığına yönelik tedavi ve danışmanlık hizmetleri geliştirilmeye devam edilirken diğer kurumlarla da bağımlılık yapıcı maddelerin zararlarına ilişkin ortak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları yürütülecektir.

Bakanlık, bölge, yaş, cinsiyet ve meslek gibi sosyo-demografik özelliklere dayalı risk haritaları aracılığıyla toplumdaki madde bağımlılığının sıklığı ve risk düzeylerini değerlendirecek.

Bakanlık ayrıca 100 bin kişiye düşen doktor sayısının da 228'den 315'e çıkarıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık halk sağlığı yol haritasını açıkladı