TÜİK, 2016 senesi kültür harcamalarını açıkladı

TÜİK tarafından yapılan istatistik çalışmasında 2016 senesi için yapılan kültür harcamalarında yüzde 1,2 oranında artış görüldü. 2015 senesine göre yüzde 1,2 artış gösteren harcamalarla alakalı rakam 36 milyar 908 milyon 820 bin lira olarak açıklandı.


TÜİK, 2016 senesi kültür harcamalarını açıkladı

Kültür harcamaları 2016 senesinde yüzde 12,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 senesi kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Buna göre; kültür harcamaları 2016 senesinde 2015 senesine göre yüzde 12,2 artarak 36 milyar 908 milyon 820 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2016 senesinde, 2015 senesine göre aynı kalarak yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 60,9, özel harcamaların payı ise yüzde 39,1 oldu. Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2016 senesinde 2015 senesine göre yüzde 11 artarak 22 milyar 464 milyon 392 bin TL oldu. Harcamaların yüzde 69,9’u merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 30,1’i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARI İÇİNDE MİMARLIK ALANININ PAYI YÜZDE 28,6 OLDU

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 28,6, kitap ve yazılı basın yüzde 10,8, gösteri sanatları yüzde 9,8, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9,5, kültürel miras yüzde 9,4, doğal miras yüzde 8 paya sahip oldu. Hanehalkı kültür harcamaları 2016 senesinde 2015 senesine göre yüzde 13,9 artarak 14 milyar 79 milyon 164 bin TL oldu. Özel harcamaların yüzde 97,5’i hanehalkları, yüzde 2,5’i ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

HANEHALKI KÜLTÜR HARCAMASININ YÜZDE 28,2’Sİ TELEVİZYON-TV YAYIN GİDERLERİNE YAPILDI

Hanehalklarının 2016 senesinde gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderleri yüzde 28,2, veri işlem ekipmanları yüzde 12,4, kitap, gazete ve dergi yüzde 12,4, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 11,9, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 8,4, sinema, tiyatro ve konser yüzde 4,8 paya sahip olduğu görüldü.

Kültürel mal ihracatı 19 milyar 126 milyon 565 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatı 2016 senesinde 2015 senesine göre yüzde 7,2 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 6,7 olurken, ikincil mal ihracatında yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

KÜLTÜREL MALLARIN TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,4 OLDU

Dış ticarette, 2016 senesinde kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 oldu. Kültürel mal ithalatı 13 milyar 873 milyon 472 bin TL oldu. Kültürel mal ithalatı, 2016 senesinde 2015 senesine göre yüzde 0,9 azaldı. Ana mal ithalatı yüzde 1,8, ikincil mal ithalatı yüzde 0,4 azaldı. 2016 senesinde kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,3 oldu.

KÜLTÜREL ALANLARA GÖRE İHRACATTA EN BÜYÜK PAY EL SANATLARINDA

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2016 senesinde 13 milyar 820 milyon 955 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,3 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2016 senesinde 7 milyar 426 milyon 277 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 53,5 oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
TÜİK Açıkladı: İşgücü maliyetinde artış

TÜİK Açıkladı: İşgücü maliyetinde artış

Önceki senelere oranla artış gösteren işgücü maliyeti rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre artışın yüzde 12.3 olduğu belirlendi. En yüksek artış Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe meydana geldi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz